Front office

Pro front office existují 4 možnosti:

 

1) Pokladní zásuvky

V marketu se používají na front office klasické pokladní zásuvky. CI-100 provádí automaticky vklady plateb a dotaci pokladních limitů.

front_office_pokladni_zasuvka

 

2) CI-10

Do systému se instalují automatické pokladny CI-10 kompatibilní s CI-100.

 cashinfinity_ci-10

 

3) MoveFlow

Do systému se instaluje samoobslužný pokladní systém MoveFlow. Komponentou pro příjem a vrácení bankovek a mincí je CI-10. Ostatní komponenty jsou dodány subdodavatelsky - např. švédská firma ITAB.

 front_office_moveflow

4) TwinFlow

Do systému se instaluje samoobslužný pokladní systém TwinFlow. Komponentou pro příjem a vrácení bankovek a mincí je CI-10. Ostatní komponenty jsou dodány subdodavatelsky - např. švédská firma ITAB.

 front_office_twinflow

hotline

 

Související dokumenty: